Everyday Life.

A Night with Shawn Mendes.

Hej Beauties.

Jeg blev simpelthen nød til at dele min oplevelse med jer fra i lørdag´s hvor jeg var inde i Royal Arena og se shawn Mendes optræde. Var der nogle af jer der var derinde ? og hvad syntes i om hans optræden?.

Jeg havde glædet mig lige siden vi købte billetterne til denne koncert, især fordi jeg altid rejser og arbejder meget , så nogle gange kan det godt være svært at finde plads til fritiden.

Alt ved denne aften, var bare fantastisk , shawn lavede det vildeste show , og alle havde en fest. selve scene showet var så gennemført . Og vi var så heldig at have fået pladser allerforrest på den 2 scene. Det gode var at scenen var delt op så han faktisk kom ud til hele salen. Imens jeg stod og sang med på alle hans hits , gik det også bare op for mig , hvor meget vi skal huske at sætte pris på hinanden og virkelig gøre de ting der gør os glad. Jeg kan personlig godt glemme de ting i en travl hverdag. Men jeg tror virkelig os jeg lidt fik et wakeup call, da shawn sagde følg dit hjerte her i livet og lad ingen stoppe dig i hvad der lige netop gør dig glad.

Jeg håber i har haft en fantastisk weekend. De bedste Knus fra mig. Tak for nu.

 

English Version!

Hi Beauties.

I simply had to share my experience with you from Saturday where I was in the Royal Arena in denmark, and see the famous Shawn Mendes perform. Were there any of you in there? and what did you think about his performance?

I really been looking so much forward to this day , since we bought the tickets for this concert, especially because I always travel and work a lot, so sometimes it can be difficult to find space for free time.

Everything about this evening was just amazing, shawn made the wildest show and everyone had a party. The scene itself was so complete. And we were lucky to have got seats first on the 2nd scene. The good thing was that the scene was split up so he actually came out to the whole hall. While I was singing along on all of his hits, I just realized how much we should remember to appreciate each other and really do the things that make us happy. I can personally forget those things in a busy day. But I really think I did get a wakeup call ,when shawn said follow your heart in life, and let no one stop you in what makes you happy.

I hope you guys had a great weekend. The best hugs from me. Thanks for now.

RELATEREDE INDLÆG

travel

Vlog from Italy.

Hej beauties.

Så fik jeg klippet en lille vlog fra min road trip til italien . Desværre fik jeg ikke filmet så meget fra turen , da vi kun var ca 1 dag hvert sted. Men jeg syntes aligevel den skulle deles.

Jeg håber i alle sammen en super dejlig dag. Jeg glæder mig helt vildt til at dele alle de spændene ting der kommer til at ske i marts. Så jeg håber i bliver hængene herinde. Tak fordi i læser med.

 

English Version!

Hi beauties.

I finaly got to cut a small vlog from my road trip to Italy. Unfortunately I diden´t get to film so much from the trip, as we were only 1 day each place. But I still thought it should be shared.

I hope all of you are having a super nice day. I am really looking forward to share all the exciting things that will happen in March. So I hope you guys will stay in her. Thanks for reading along.

RELATEREDE INDLÆG

travel

Don´t Ever Rent a Car by Sicily By Car !

Hej Beauties.

Som jeg skrev i mit sidste indlæg, vil jeg advare jer stærkt ikke at leje bil hos selskabet sicily by car . Aldrig i hele mit liv har min veninde , og jeg fået så vanvittig dårlig behandling. Og jeg skriver ikke Dette indlæg kun pga vi fik dårlig behandling . Nej det drejer sig om at selv alle dem der stod ved siden af os fik en helt vanvittig behandling.

Hv is du selv er vandt til at leje bil i udlandet ved , du sikkert også at alle dokumenter skal være i samme navn ,og alle bil selskaber accepter kun via kreditkort ,Det vil sige INTED mastercard hvor der står (DEBIT på så er det nemlig ikke gyldit.)

Alt dette var vi selvfølgelig opmærksom på.

Min veninde har lige fået navne ændring, men havde papir med på det. Og inden vi skulle til italien havde vi netop ringet og spurgt om det hele var iorden. sicily by car. forsikrede at alt var fint.

Vi viser alle dokumenterne , hvorefter medarbejderen siger at han kan ikke udlevere bilen , da vores dokument ikke har samme navn som min venindes kørekort. Vi viser manden hendes gamle og nye kørekort, hvor han tydeligt kan se at der er navne ændring . Han for det gamle kørekort som (STADIG VIRKER) . og som er i samme navn som selve dokumentet. Derefter for han kreditkortet, det er på et andet navn, men vi viser ham papiret med navne ændringen som de selv har godkendt hjemmefra. Her siger manden så. Jeg kan ikke accepter dette kreditkort pga navnet.Men han vil gerne accepter et debit kort, hvis vi betaler 250 Euro ( Det skal lige siges at de accepter ikke debit kort , kun hvis man vil købe en forsikring) . Vi forsikre dem om at vi allerede har en forsikring, og hvordan det er muligt at vi kun kan få bilen hvis vi køber en forsikring. Manden siger at alle navne skal være ens ellers kan han ikke udlevere bilen , men på debit kortet står der et andet navn ? ( Dette giver jo ingen mening hvordan kan vi få bilen udleveret hvis ikke alle navne passer sammen. ( HAN LAVER NØJARGTIG SAMME NUMMER MED DE 4 ANDRE DER STÅR VED SIDEN AF OS . Tja godt og grundigt sagt de snyder lige en hel folk af folk for at få ekstra penge.

Da vi endelig for udlevere bilen , er den møj beskidt, Ac virker ikke , og personalet er rent faktisk ligeglad og siger de ik kan gøre noget ved det ? Jeg er måløs for ord , aldrig nogensinde har jeg / min veninde blevet behandlet på den her måde , og vi har lejet massere af biler uden problemer.

Det viser sig at alle de andre folk også har fået biler der ikke virker.

Da vi var bagud i tid , og allrede havde brugt 4 timer ude i lufthaven . Blev vi nød til bare at køre da vi inted valg havde , efterfølgene opdager vi at der ikke er fyld sprintler væske op og vi ikke har fået en bil med vinterdæk .

Vi ringer efterfølgene til rentalscars , som selvfølgelig syntes det hele lyder helt vanvittigt, vi ender med at sende hele forklaring ind .

Under hele turen virkede bilen slet ikke optimalt. Da vi skulle aflevere bilen igen, Og gerne vil have en forklaring på hvorfor de har gjort som de har gjort ( OG JA FORESTEN DER BLEV HÆVET 500 EURO) . De kunne ikke forklare hvorfor , istedet kunne de grine , og sige i kommer ingen vegene med den her sag. ( Det sikkert svært at tro på , og mange vil sikkert tænke jeg overdriver , men det her er den ægte sandhed, helt ind til hjertet.

Vi har stadig en sag kørene. Men jeg vil rigtig gerne advare alle jer derude som lejer bil, da jeg ikke ønsker det her sker for nogle af jer.

sicily by car har rigtig dårlige review over alt på nettet. ( HVILKET VI DESVÆRRE FØRST SÅ EFTERFØLGENE ) . Jeg har inted til overs for dette selskab . Hold jer langt fra dem derude.

 

Tak for nu.

 

English Version!

Hi Beauties.
As I wrote in my last post, I would strongly advise you not to rent a car from the company sicily by car. Never in my entire life has my friend and I been given such a bad treatment. And I’m not writing this post only because we got bad treatment. No, it’s all about that even all those standing next to us got a totally bad treatment aswell.
Whatever you have  rent a car abroad, you probably also know that all documents must be in the same name, and all car companies only accept via credit card, that means no mastercard where it says (DEBIT on,)
Of course we were all aware of this.
My friend just got her names change, but had paper on it. And before we went to Italy we  just called and asked if it was all right. sicily by car.assured everything was fine.
We show all the documents, after which the employee says that he can´t hand over the car, as our document does not have the same name as my friend’s driving license. We show the man her old and new driver’s license, where he can clearly see that there are name changes. The old driver’s license as (STILL WORKS). and which is in the same name as the document itself. Then for the credit card, it is on a different name, but we show him the paper with the names change which they themselves approved from home. Here is what the man says . I cannot accept this credit card because of the name. But he would like to accept a debit card if we pay 250 Euro. (It must be said that they do not accept debit card, only if you want to buy an insurance). We assure them that we already have insurance and how it is possible that we can only get the car if we buy an insurance. The man says that all names must be the same otherwise he cannot hand over the car, but on the debit card there is another name? (This makes no sense how can we get the car delivered if not all names fit together. (HE MAKES THE SAME NUMBER WITH THE 4 OTHERS THAT ARE BY THE SIDE OF OS.( to get extra money).
When we finally got the car, it’s dirty, Ac doesn’t work, and the staff doesn’t really care and say they can do something about it? I’m out of words, never ever have I and my friend been treated like this, and we have rented tons of cars without problems.
It turns out that all the other people have also got cars that dosen´t work.
When we could finaly drive, we had already  spent 4 hours in the airport. We had to just drive because we had no choise , we where so late. While driving we find out there where no filling sprintler liquid and we haven´t got a car with winter tires.
We call the  rentalscars, which of course thought it all sounds completely crazy, we end up sending in full explanation.
Throughout the trip, the car did not work at all. When we had to return the car, and would like to have an explanation of why they have done as they have done. (THEY CHAGEDE US 500 EURO ). They could not explain why, instead they just laughed .(It´s probably hard to believe, and many will probably think I’m exaggerating, but this is the  truth right from the heart.
We still have a case going on . But I would really like to warn all of you out there who rent a car, because I don´t want this to happen to some of you.
sicily by car.. has a really bad review of everything online. Stay far AWAY FROM THIS COMPANY . iTS ONE BIG LIE.

Thanks for now.

 

RELATEREDE INDLÆG

travel

Road trip to Italy.

Hej Sweeties.

Jeg er næsten lige kommet hjem fra Road trip i italen. Jeg har virkelig glædet mig til at fortælle jer om den her tur, da der virkelig har været fart over feltet og turen var desværre ikke helt problem fri.

Da vi ankom til Milano, måtte vi vente 3 timer på at få udleveret vores bil. Hvorefter vi fik en elendelig betjening. ( I kommer til at høre mere om hele denne her historie , da jeg rigtig gerne vil advare folk om ikke at leje bil fra samme selvskab. Der er en opfølgning på vej i et nyt blog indlæg ).

Første stop var smukke Bolonga. Jeg var vild med byen , og de hyggelige gader .  Efter et par hyggelige timer i Bolonga , kørte vi mod Firenze , hvor vi tilbragte natten, på hotel Horto Convento. Dette hotel ligger dejligt centralt, og det er nemt at komme rundt derfra . Firenze bygger på en masse historie, og der er en del muser at se . Jeg var personligt helt vild med den smukke Domkirke . Som jeg kan anbefale at man tager ind og ser . Det er super nemt at booke en tur dernede . Men ellers laver Get your guide os nogle super gode ture.

Hele grunden til jeg først skulle til Italien , var faktisk at min bedsteveninde og jeg var inviteret til Vip konditor messe i Rimini . Det var selvfølgelig noget vi ikke ville gå glip af. Det er vireklig en kæmpe oplevelse. Sgrip som messen hedder bliver holdt hver andet år, og der er folk fra hele verden der deltager, i alt lige fra latte art , kokke , og konditorer.  Vi tilbragte aften i det bedste selvskab, på hotel AquaHotel. Her servere de virkelig lækkert mad. og omgivelserne er så smukke. Det ligger lige ud til stranden.  ( Det er værd at besøge om sommeren).

Efter vi havde flæsket os i kager og mad . kørte vi mod La spezia hvor vi brugte dagen i den smukke havne by. La spezia er virkelig chamerende. ( Nu var vi der i vintertiden , men det siges at det stråler om sommeren.

Det største højde punkt på den her road trip var klart at få chancen for at besøge Hot spring. Disse varme kilder ligger I toscana, helt for sig selv. Man køre og køre og tror aldrig man når frem men ligepludselig står der de smukkeste varme kilder, helt naturlig vand. Saturnia Er en oplevelse for livet , og det er virkelig køre turen værd. Jeg opfordre alle til at besøge det sted, og er du typen der elsker at tage billeder til din blog eller instagram / andre platforme er det jo det perfekte spot.Man har jo ikke

været i italien uden at spise pizza, Hvis du/i kommer forbi Gusta Pizza Kan jeg kun anbefale det. Det må nok være en af de bedste Pizza´er jeg nogensinde har smagt. Og priserne er rimelige.

Ligeledes har man heller ikke været i italien uden at få is.Cream shop Gelateria er virkelig værd et besøg. Jeg kunne næsten ikke stoppe og endte med at spise 4 coops. (ups ) det smagte så godt.

Vi sluttede turen af med et smut forbi pisa . Jeg har længe virkelig gerne ville se det skæve tårn og endelig fik jeg set det. Det var en sjov oplevelse , jeg troede faktisk det var størrere end hvad det var. Men en ting er sikkert det er virkelig flot. Jeg syntes klart det skal ses en gang i livet .

Italien har mange skønheder, og udover vores lidt dramatiske bil oplevelse ( som i for hele historien på ) . Så havde viu virkelig en rigtig dejlig tur.

Tak for nu .

 

English Version!

Hi Sweeties.

I just got home from my Road Trip in Italy. I have really been looking forward to telling you about this trip, as there have been ups and downs.

When we arrived in Milan, we had to wait 3 hours to get our car delivered. Then we got a miserable service. (You will hear more about this, whole story, as I really want to warn people not to rent a car from this company. There is a follow-up on the way in a new blog post).

First stop was beautiful Bolonga. I loved the city and the nice streets. After a couple of cozy hours in Bolonga, we drove to Florence, where we spent the night, at the hotel Hotel Horto. This hotel is centrally, located and easy to get around. Florence is based on a lot of history, and there are a lot of things to see. I personally loved the beautiful Cathedral. Which I can recommend that you see. It is super easy to book a trip down there. But otherwise, Get your guide. have some great trips too.

The whole reason I first went to Italy was actually that my best friend and I were invited to the Vip pastry fair in Rimini. Of course, that was something we wouden´t miss. It’s really a huge experience. Sgrip find place every two years, and there are people from all over the world participating, ranging from latte art, chefs, and confectioners. We spent the evening in the best self-catering at the  Aqua Hotel. Here they serve really delicious food. and the surroundings are so beautiful. It is right next to the beach. (It is worth visiting in the summer).
After we had eat to much cakes and food. we drove to La spezia where we spent the day in the beautiful harbor town. La spezia is really thrilling. (Now we were there in the winter, but it is said that it shines in the summer.

The biggest height point on this road trip was clearly the chance to visit Hot Spring. These hot springs are located in Tuscany, by itself. You drive and drive and never think you can get there but all the same, the most beautiful hot springs, all natural water. Saturnia is an experience of a lifetime and it is really worth the trip. I recommend everyone to visit that place and if you are the type who loves to take pictures for your blog or instagram / other platforms then this is the perfect spot.

You haven´t been in italy without eating pizza, if you come past Gusta Pizza I can only recommend it. It may be one of the best pizzas I’ve ever tasted. And the prices are reasonable.

Also You haven´t been in Italy without visiting iceCream shop Gelateria is really good. I could hardly stop and ended up eating 4 coops. (ups) it tasted so good.
We finished the trip, by passing by pisa. For a long time I really wanted to see the laying tower and finally I saw it. It was a fun experience I actually thought it was bigger than what it was. But one thing is for sure it is really nice. Clearly I think it should be seen once in a lifetime.

Italy has many beauties, and besides our dramatic car experience (which you will get the whole story about). Then we had a really nice trip.

Thanks for now .

RELATEREDE INDLÆG

travel

my spa trip to Schweiz

Hej Beauties.

Det er ved at være noget tid siden , jeg kom hjem fra den fedeste getaway til Schweiz med min bedsteveninde. Men derfor skal i bestemt ikke snydes for billeder , fif og alt om min tur .

Vi ankom til lufthavnen hvor vi fik vores bil udleveret , også var vi ellers klar til at køre op mod adelboden. Hvor vi skulle tilbringe 4 nætter på 2 lækre spa hoteller. Som jeg virkelig kan anmbefale .

Vi startede på Bellevue parkhotel .

Dette Hotel er virkelig luksus , og har alt lige fra den perfekte massage til det smukkeste spa. Medarbejderne ligger virkelig hjerte og sjæl i deres arbejde og man kan mærke at de ønsker at alle skal have en god oplevelse.( Hvilket jeg syntes er så stort ). De gør virkelig et godt arbejde. Ønsker man et Hotel hvor man rigtig kan få slappet af og finde tankerne . Er Bellevue klart et must try.

Det andet hotel vi boede på var The Cambrian. Begge hoteller ligger kun 10 minutter fra hinanden i bil.Vi havde faktisk først valgt at vi skulle tilbringe alle 4 nætter på The cambrian , men da vi fik øje på Bellevue bestemte vi os for at dele det. Jeg elsker at prøve forskellige hoteller. Der er faktisk ikke den store forskel på disse 2 hoteller begge hoteller har alt lige til hjertet. Men hvis jeg skulle nævne en ting så har the Cambrian en bedre udsigt ud over bjergene når man sidder i spaen. Men jeg vil klart anbefale man prøver begge 2 , da de jo ligger lige ved siden af hinanden.

Adelboden er virkelig smukt . Vi var så heldig at sneen var faldet godt , så der var rig mulighed for at nyde den smukke udsigt over bjergene.

Jeg ved ikke om i allerede har hørt, om Lake Blausee , Men hvis ikke er det klart en køre tur værd. Denne Sø er så smuk. Og ikke engang det billede jeg har taget lever op til hvordan det ser ud in real life.  Lake blausee ligger 10 minutters kørsel fra Frutigen og Kandersteg. Det her sted tog virkelig min breath away.

Udover de smukke bjerge der er omgivet af sne , fantastiske natur, og venlige mennesker . Er maden jo også bare super lækker . Noget man simpelthen skal prøve er Oste fondue. Jeg var lidt skeptisk i starten da min veninde sagde det . Jeg er vild med ost , men det kan også blive for meget haha. Men hold nu op , Jeg kunne ikke stoppe da jeg først gik igang. Det smager så godt . Det kan jeg virkelig anbefale man prøver.

Schweiz er så smuk , Jeg kunne ikke have bedt om en bedre tur. Og jeg vender helt sikkert tilbage til den her skønhed igen. Tak for nu.

 

English Version!

Hi Beauties.

It’s some time since I came home from the coolest getaway to Switzerland ,with my bestfriend. But for that reason you should certainly not be cheated for pictures, fif and everything about my trip.

We arrived at the airport where we got our car delivered, we were ready to drive up to adelboden. Where we had to spend 4 nights at 2 amazing spa hotels. As I can really reccomend.

We started at the Bellevue Parkhotel..
This hotel is truly luxury, and has everything from the perfect massage to the most beautiful spa. The employees really have theire heart and soul in their work ,and you can feel that they want everyone to have a good experience (which I think is so great). They really do a good job. Do you want a Hotel where you can really relax, and find you´r thoughts. Bellevue is clearly a must try.

 

The other hotel we stayed at was The Cambrian.. Both hotels are only 10 minutes apart by car. We had actually chosen to spend all 4 nights at The Cambrian, but when we saw Bellevue we decided to share it. I love to try different hotels. In fact, there is not the big difference between these 2 hotels, both hotels have everything. But if I had to mention one thing, the Cambrian has, a better view of the mountains when you are sitting in the spa. But I would definitely recommend trying both of them, as they are just next to each other.
The Adelboden is really beautiful. We were so lucky that the snow had fallen well, so there was plenty of opportunity to enjoy the beautiful view of the mountains.

 

I don’t know if you’ve already heard about Lake blausee, but if not it’s clearly worth a trip. This lake is so beautiful. And not even the picture, I have taken lives up to how it looks in real life. Lake Blausee is a 10-minute drive from Frutigen and Kandersteg. This place really took my breath away.
Besides the beautiful mountains surrounded by snow, amazing scenery, and friendly people. The food is also just super delicious. Something you simply have to try is cheese fondue. I was a little skeptical at first , when my friend said so. I love cheese, but it can also be too much haha. But, I couldn’t stop when I first started. It tasted so good . I can really recommend trying it.

Switzerland is so beautiful, I couldn’t have asked for a better trip. And I will certainly return to this beauty again. Thanks for now.

RELATEREDE INDLÆG

travel

Schweiz Roadtrip Vlog.

Hi Beauties.

jeg beklære den lange vente tid inde på bloggen. Jeg har simpelthen haft så vanvittig travlt siden december . ( OMG TÆNK ENGANG DER ER ALLEREDE GÅET 2 MÅNEDER SIDEN JEG VAR I SCHWEIZ) . Tiden flyver virkelig afsted og jeg kan ikke følge med . I min verden kunne vi sangtes have flere timer på et døgn hehe.

Jeg arbejder rigtig meget for tiden, hvilket også gør at jeg har måtte sætte bloggen lidt på pause de sidste 2 måneder. Men jeg håber stærkt på at vende tilbage nu , jeg har en masse og fortælle jer . og Marts bliver den vildeste måned , hvilket jeg glæder mig så meget til at dele med jer derude .

Jeg arbejder på at få et indlæg op fra min tur til Schweiz og Italien her i løbet af ugen. I mellem tiden vil jeg lige dele denne lille video fra Schweiz turen som jeg endelig fik klippet sammen.

Jeg håber i har det fantastisk og nyder weekenden. Har i nogle spændende planer?.

Der er spændende ting på vej så håber i bliver hængende de næste par måneder. Tak fordi i læser med.

 

English Version!

Hi Beauties.
Sorry for the long time wating on the blog. I have just been so crazy busy since December. (OMG i can´t believe its already 2 months sinces I went to schweiz). The time really flies away and I can’t follow. In my world we could have been singing several hours a day hehe.
I work a lot for the time being, which also means that I have had to put the blog a little on a break for the last 2 months. But I strongly hope to return now, I have a lot to tell you guys. And March will be the wildest month, which I am  looking forward to sharing with you out there.
I’m working on getting a post up from my trip to Switzerland and Italy during this week. In between time I just want to share this little video from the Switzerland trip, that I finally gotto  cut together.
I hope you guys are having a fantastic weekend. Do you Have some exciting plans?
There are exciting things on the way, so hope you will be haning on the next few months. Thanks for reading along.

RELATEREDE INDLÆG

travel

Dublin/Belfast Vlog.

Hej Sweeties.

Efter et par meget travle måneder . Har jeg nu fået klippet en lille vlog sammen fra Dublin/Belfast. Som jeg selvfølgelig lige ville dele med jer.

Jeg håber i har en dejlig dag derude , og jeg glæder mig til at dele nogle store nyheder med jer meget snart. De bedste knus fra mig.

Tak for nu.

English Verison!

Hi Sweeties.
After a couple of very busy months. I finaly got to cut a small vlog together from Dublin / Belfast. Which of course I just wanted to share with you.
I hope you have a great day, out there and I am looking forward to sharing some great news with you very soon. The best hugs from me.
Thanks for now.

RELATEREDE INDLÆG