Travel Goals for 2017!

What kind of Person am I.

h (126)

Hej  Swetties. Jeg syntes det længe siden jeg har skrevet, et lidt personligt indlæg. Hvem er jeg endtelig, som person. Hvad elsker jeg? og hvad kan jeg ikke fordrage?. Jeg tænkte det var lidt på tide, I for lidt mere af min personlighed. Da jeg også selv elsker at læse blogs, hvor der er en masse personlighed indover. ( Jeg arbejder på at jeg snart kan komme lidt mere indover med en masse videoer. So her it comes.

A ELLER B MENNESKE:

Jeg  tror lidt jeg er en blanding imellem A&B mennesket. Jeg elsker at være længe oppe, til langt ud på natten, men jeg kan også godt lide at stå tideligt op og få en hel masse ud af dagen.

SPROG:

Siden jeg var lille er jeg opvokset med fransk, arabisk og englesk. Som altid har været tæt på mig.

NATUREN:

Jeg er et kæmpe Natur menneske , jeg elsker naturen og at gå lange ture.

FITNESS:

Jeg er typen, der ikke kan undvære min træning. (JEG SKAL I FITNESS MINDST 3 GANGE OM UGEN).Gerne mere.

SPONTAN ELLER PLANLÆGNING:

Jeg er SLET ikke god til at være spontan. Er langt bedre til planlægning. (Dog kan jeg godt være spontan, i enkle tilfælde)

OPRYDNING:

Jeg kan ikke klare hvis der er rodet eller opvasken ikke er taget. Jeg går meget op i at der altid er pænt og rent.

DESSERT ELLER AFTENSMAD:

Jeg kan langt bedre lide dessert frem for Aftensmad.

MORGENMAD OG KAFFE

Min morgenmad og kaffe er guld værd.  Jeg står gerne op 1 time før, bare for at nå at spise morgenmad og nyde min morgen kaffe.

STRESSET:

Jeg bliver hurtig stresset, Af små ting.

BESLUTININGER:

Virkelig dårlig til at tage en beslutning.

GIVER IKKE OP:

Jeg elsker at udfordre mig selv. Og bliver ved til tingene lykkes.

KÆMPE DYRE MENNESKE:

Er helt vild med Dyr.

DE FARLIGE DYR:

Jeg er ikke bange for edderkopper , krokodiller , slager osv.

EVENTYR LYSTING:

Jeg elsker eventyr, gerne jo vildere destro bedre.

FAMILIE MENNESKE:

Min familie betyder alt for mig og jeg vil gå igennem ild & vand for dem.

VENNER OG VENINDER:

Mine aller tætteste Venner & veninder, er for mig også en del af min familie. OG JEG VIL GØRE ALT FOR DEM.

ALTID ANDRE FØR MIG:

Jeg er typen der sætter andre før mig selv. Jeg skubber gerne mine problember tilside for andre.

UTROLIG FØLSOM:

Jeg er meget følsom.  (Og har let til tåre.)

BOYS:

Kan jeg scores? Haha det spørgsmål for jeg virkelig meget. Jeg er utrolig kræsen, og virkelig dårlig til at give en fyr en chance. jeg er nok den type der afviser ret hurtig. MEEN DER ER DOG FYRE DER HAR FANGET MIN OPMÆRKSOMHED. ( Så det kan sangtes lade sig gøre).

FRITID:

Cafe, shopping , middag , hjemmehygge , bylivet Jeg kan det hele og jeg elsker det hele. Jeg er altid frisk, på hvad end der byder sig.

SPISE/DRIKKE:

Jeg fortrækker at spise usunde ting fremfor at drikke det. haha

SOCIAL:

Jeg kan med næsten alle mennesker, og er meget social.

KAN IKKE FORDRAGE/VÆMMES VED:

Snobberi, Utroskab, udnyttelse , jalousi.

JEG ER VILD MED:

Overralsker, Eventyr , at hjælpe andre , og smile.

EN MEGET VIGTIG TING JEG GERNE VIL OPNÅ I MIT LIV:

Være frivillig i udlandet, og hjælpe de mennesker der er aller mest udsatte.

HVIS JEG SKULLE VÆLGE:

Rejser , eller en valention taske. HELT KLART REJSE !

FILM:

Disney film , Kærligheds film , ungdoms film.

BEDSTE TV PROGRAM:

Helt klart Robinson.

BEDSTE MÆRKE:

Valention / Marc Jacobs.

Kjoler:

Jeg har en svaghed for Kjoler, ender altid med at komme hjem med en kjole frem for det jeg skulle have.

MOBILEN:

Er mega dårlig til at svare på beskeder og tage min tlf. haha ( dog er jeg i bedring).

ALENE HJEMME:

Lidt pinligt, men jeg kan faktisk godt blive bange for at være alene hjemme. hader det virkelig. (HAHA)

LAND & BY:

Jeg elsker sommerhus livet , og kan faktisk til tider, bedre lide at komme ud på landet end at være i stor byen.

DET JEG ELSKER & HADER MEST VED MIN KROP:

det bedste er mine læber. det værste er mine Lår.

Altid MED  TASKEN:

Jeg forlader aldrig hjemmet, uden min pung , nøgler , mobil , tiger balms, høretelefoner og parfyme.

TANDBØRSTING:

Jeg bøster tænder 4 gange om dagen.

GENERT:

Jeg syntes ikke jeg er typen der er genert, Men hvis jeg skal snakke forand mange mennesker, bliver jeg nok mere nervøs.

Alkohol:

Jeg er klart mest til Drinks eller Vin.

Fest:

Vil langt heller danse hele natten på et danse gulv. end at sidde stille på en bar.

Jeg er skytte med Stort S. Optimistisk, og altid klar på at prøve nye ting og eventyr. En nedtur for mig er, en styrke til at blive endnu stærkere. Jeg tror på ting sker for en grund. og Livet er værd fordi vi kan langt mere end hvad vi selv tror. Tak for nu.

 

English Version!

Hello Swetties. I thought it was a long time since I’ve written a little personal statement. Who am I as a person. What do I love? and what can´t I stand ?. I thought it was about time that you guys got to know a little more of my personality. As I also love to read blogs, where there is a lot of personality into it. (I´m also working on making some video´s, where I can get more personaly) But her it comes.

A OR B HUMAN:

I think I’m a mix between A & B. I love to stay up late at night. But I also like to stand up early and get a whole lot out of the day.

LANGUAGE:

I grew up with French, Arabic and english. So it has always, been close to me.

THE NATURE:

I´m a huge nature person, I love nature and going for long walks.

FITNESS:

I´m the type who can´t live  without my training. (I HAVE TO GO TO FITNESS AT LEAST 3 TIMES A WEEK).

SPONTAN OR PLANNING:

I´m not good at being spontaneous. I´m so much better at planning. (However, I can be spontaneous, in simple cases)

CLEANING:

I can´t stand  if there are messy or the dishesare not taken. I take great pride in that there is always clean.

DESSERT OR DINNER:

I totaly prefer the dessert over Dinner.

BREAKFAST AND COFFEE:

My breakfast and coffee is worth gold. I´m  up 1 hour before, just to have time to eat breakfast and enjoy my morning coffee.

STRESSED:

I always get quick stressed, Of small things.

DECISIONS:

I´m Really bad at making a decision.

DO NOT GIVE UP:

I love to challenge myself. And keep to the success of things.

HUGE ANIMAL HUMAN:

Absolutely love animals.

DANGEROUS ANIMALS:

I’m not afraid of spiders, crocodiles, and snackes.

ADVENTURE:

I love adventure, like the wilder destro better.

FAMILY GIRL:

My family means everything to me, and I will go through fire and water for them.

FRIENDS AND GIRLFRIENDS:

My very closest friends and girlfriends, is for me also part of my family. AND I WILL DO EVERYTHING FOR THEM.

ALWAYS OTHER BEFORE ME:

I´m the type, who put others before myself. I like pushing my problember aside for others.

INCREDIBLY SENSITIVE:

I´m very sensitive. (And easy to tears.)

BOYS:

Can I get scored? Haha I get that question so much. I’m very picky and really bad to give a guy a chance. I’m probably the type who reject pretty fast. But There is some, GUYS WHO HAVE CAUGHT MY ATTENTION. (So it can be possible)

FREE TIME:

Cafe, shopping, dining, home cosiness, city life, I do it all, and I love it all. I´m always fresh, On everything.

EATING / DRINKING:

I prefer to eat unhealthy things rather than drink it. haha

SOCIAL:

I can almost all people, and is very social.

HATE:

Snobbishness, Adultery, exploitation, jealousy.

I´M CRAZY ABOUT:

Surprices, Adventure, to help others, and smile.

A VERY IMPORTANT THING I WANT TO ACHIEVE IN MY LIFE:

Volunteer abroad, and help the people who are most vulnerable.

IF I HAD TO CHOOSE:

Travel, or valentino bag. CLEARLY TRAVEL!

FILM:

Disney film, Love films.

BEST TV PROGRAM:

Clearly Robinson.

BEST BRAND:

Valentino / Marc Jacobs.

dresses:

I have a weakness for dresses, always end up coming home with a dress.

MOBILE:

Really bad to respond to messages, and take my phone. Haha (But I´m better now)

HOME ALONE:

A little embarrassing, but I  can actually be afraid to be home alone. really hate it. (HAHA)

COUNTRY & CITY:

I love home life, and can actually sometimes, prefer to get out of the country than being in the big city.

WHAT I LOVE & HATE MOST AT MY BODY:

The Best thing is my lips. the worst is my legs.

ALWAYS IN MY BAG:

I never leave home without my wallet, keys, mobile, tiger balms, earphones and Parfyme.

TOOTH BØRSTING:

I broos teeth 4 times a day.

Gernert:

I do not think I’m the type who is shy, but if I have to talk infront of many people, I´m probably more nervous.

Alcohol:

I´m mostly into drinks or wine.

Party:

Would much rather dance the night on a dance floor. than sit quietly in a bar.

I´m a Optimistic, and always ready to try new things and adventures. If I´m down, I get up and get stronger. I believe things happen for a reason. And Life is worth because, we can do so much more than what we think we can. Thanks for now.

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Travel Goals for 2017!