Chiquelle the new Hot Styles.

Safari Vs City life in Tanzania.

Hej Sweeties.

Langt om længe kan jeg endelig, dele lidt billeder og updates om min tur til Tanzania og Zanzibar. Jeg har valgt at dele indlæget op. Så i starter med at høre om vores tur til Tanzania , da indlæget ellers ville blive alt for langt.

Tanzania var den vildeste oplevelse. Vi havde lige 1 enkel dag, i Dar es salaam som er hovedestaden i Tanzania. Hvilket gjorde at vi også fik oplevet lidt storby liv inden vi skulle vidre på den berømte Safari tur.

Vi brugte den første dag , i selvskab med nogle lokale piger , som viste os rundt i Dar es salaam. Vi spiste blandt andet på  Hotel Golden Tulip , hvor vi nød en helt igennem fantastisk udsigt over byen. Det kan klart anbefales.

Dagen efter skulle vi meget tideligt op, og køre ud mod Mikumi National Park , som er den 4 største park i Tanzania. Det tager ca 5 timer at køre frs Dar es Salaam. Den har et areal på 3,230 km². Og er en vanvittig smuk park. Jeg syntes personligt , det var den fedeste følelse af sidde i rigtige safari biler med åben tag , og bare nyde solen´s stråler , og den smukkeste udsigt.

Parken er så stor at vi brugte 2, 5 dag derinde. Hvilket klart kan anbefales, da man jo slet ikke er sikker på at se diverse dyr den første dag. Vi var dog rigtig heldige faktisk at se alle dyrene på vores første Safari dag. Men tilgængel så vi ikke så mange på 2 dagen.

Så det hele handler virkelig om held, så hellere tage en dag mere end en dag for lidt.

Et af de hoteller vi blandt andet boede på hed VumaHills, og var klart den fedeste oplevelse. Vi boede i et telt , helt op ad alle de vilde dyr. Jeg følte nærmeste vi var midt ude i ingenting, også fordi vi i forvejen var afsted i lavsæsonen . Så vi havde næsten hele hotellet for os selv. Jeg kan virkelig anbefale jer af booke en nat på Vumahills, her for man en oplevese for livet , netop fordi det hele bare er så anderledes . Vi skulle ligefrem skrive under på at vi var opmærksomme på at vi var omgivet af vilde dyr. NÅR JA OGSÅ LIGE EN EKSTRA UPDATE ( DER ER STRØM FRA 19 TIL 22 om aften ) . Så hvis man skal sikre sig strøm , så er det tidsrummet. Men det er jo det der gør at det er en helt vanvittig oplevelse , også bare at rende rundt med små lyst lamper når det bæl mørkt. DET SKAL OPLEVES!

Som mange rejse selvskaber skriver , er Tanzania både god i højsæsonen & i Lav sæsonen.  Jeg må ærligt indrømme da vores rejse planlægger skrev at regn sæsonen var startet før tid i Tanzania, blev caro og jeg da lidt nærvøs. MEN HELDIGVIS havde vi alt held på vores side , og det hele er så overvuderet. Jer der har besøgt lande som Thailand og bali osv , kender jo sikkert allerede til de vilde regn skyld der kan komme ind imellem . Vi havde det smukkeste vejr med os . og under hele rejsen fik vi den bedste service. Det var ret vildt for vi havde faktisk rigtig mange ting for os selv under hele turen.

I tanzania regner de med store tal . det vil sige at 5 kr svare til 1825,48. Dog er det muligt at betale med kort og doller alle steder.

Drikkepenge er en stor ting i Tanzania , og det siges at man skal giver ca

7-12 USD til guiden. 12 % af regningen på diverse restauranter.

Der er rigtig mange spørgsmål om hvilken Safari park man skal besøge , og om det er værd at besøge feks både Mikumi & Serengeti National Park. Jeg vil mene man for det samme udbytte. Serengeti er en del størrere end Mikumi. Men der er samme chance medhensyn til at se dyrene. Jeg kan klart anbefale Mikumi da jeg syntes, den har en smukkere natur.

Når jeg tænker tilbage på 4 vilde dage i Tanzania og hvor meget vi nåede at opleve, alt lige fra den smukkeste natur , vilde dyr , og storbylivet , har det virkelig været nogle fede dage.

Hvis man ønsker en Safari i rigtig stil , så er det Klart Tanzania man skal tage til.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at anbefale Safari Jens.

. Det var ham der stod for hele vores rejse, og aldrig har jeg haft så perfekt en rejse fra top til tå . alt var under kontrol , servicen var fantastisk , og alle ting var over alt forventning. Han er virkelig dygtig, og er rigtig god til hele tiden at ringe og spørge om alt er okay. Han er virkelig opmærksom , og speclisere sig i lige netop de ting du/i ønsker jer.

Jeg havde aldrig drømt om så vild en tur, til Tanzania. Det er klart en oplevelse værd.

Ferien forsætter mod Zanzibar i mit næste indlæg , hvor drømmene bliver til Virkelighed. Tak for nu.

English Version!

Hello sweeties

For a long time, I can finally share some pictures and updates about my trip to Tanzania and Zanzibar. I have chosen to split the post, into to 2. So it won´t get to long.

Tanzania was the wildest experience. We had 1day, in Dar es Salaam, which is the capital of Tanzania. Which meant that we also experienced a little big city life before we had to visit the famous Safari trip.

We spent the first day, in association with some local girls who showed us around in Dar es Salaam. We ate at Hotel Golden Tulip., where we enjoyed a fantastic view on the top of the roof. It can be clearly recommended.

The next day we had to get up, early and drive out to Mikumi National Park, which is the 4 largest park in Tanzania. It takes about 5 hours to drive from Dar es Salaam. It has an area of ??3,230 km². And is such a beautiful park. I personally thought it was the coolest feeling, sitting in real safari cars with open rooftop ,and just enjoying the sun and the most beautiful views.

The park is so big, we spent 2 days in there. Which is clearly recommended. Because you are not sure to see different animals on the first day. However, we were really lucky, to actually see all the animals on our first Safari day. But the net day diden´t we see anyone. So it was all about luck.

One of the hotels, we stayed at was called VumaHills., and was clearly the coolest experience. We lived in a tent , next to all the wild animals. It felt like the closest feeling. We were in the middle of nothing, also because we had already left in the off-season. So we almost had the whole hotel to ourselves. I really recommend you to book one night at Vumahills. You totaly get an experience for life, just because everything is, so different. We even had to sign, that we were aware about all the animals and surrounded by them.
AND ANOTHER UPDATE .(THERE ARE ONLY POWER FROM 19 TO 22 IN NIGHT TIME). So if you need to secure power. Then this is the time. But that’s what makes it a completely crazy experience, just ripping around with small bright lights when it’s dark. ITS JUST A MUST TRY!

As many travel authors write, Tanzania is both good in high season & in the low season. I must honestly admit, that when our trip planner, wrote that the rain season had started before time in Tanzania. Caro and I became a bit nervous. But luckely foor us. We had all the luck on our side and everything was perfect.
You guys who have visited countries, such as Thailand and Bali etc., probably already know the wild rain, that may come in between. We had the most beautiful weather with us though the trip, and got the best service. It was quite wild, because we actually had a lot of things for ourselves during the whole trip.

In Tanzania they count with big numbers. That means, 5 kr. corresponds to 1825.48. However, it is possible to pay with cards, and dollars everywhere.

Tips is a big thing in Tanzania, and it´s, said that you should give about

7-12 USD to the guide. 12% of the bill on various restaurants.

There are many questions about which Safari park to visit and whether it is worth visiting, for example, both Mikumi and Serengeti National Park. I would say you get the same benefit. Serengeti is a lot bigger than Mikumi. But there is the same chance of seeing the animals. I can definitely recommend Mikumi as I think it has a more beautiful nature.

When I think back on 4 wild, days in Tanzania, and how much we got to experience. Everything, from the most beautiful nature, wild animals and the big waves. It really has been some cool days.

If you want a safari in real style, it’s clear Tanzania YOU SHOULD VISIT.

I would like to take this opportunity to recommend Safari Jens.

. It was him who stood for our entire trip, and I have never had such a perfect trip from top to toe. Everything was under control, the service was amazing, and all things were above all expectation. He is really good, at always paying attention. specialy calling and asking if we where ok all the time.

I had never dreamed, of such a wild trip to Tanzania. It is clearly worth the whole experience.And I would do it all over again.

The holiday continues towards Zanzibar in my next post,
where the dreams come true. Thanks for now.

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Chiquelle the new Hot Styles.