My Apartment Vlog.

Dreamy Zanzibar.

Hej Beauties.

Så jeg endelig klar, med et indlæg fra Zanzibar.

Som i også kan læse på overskriften, Så er Zanzibar en ægte Drøm.

Efter nogle mega fede dage i Tanzania , med kæmpe Safari Oplevelser.  Blev Caro og jeg kørt til en meget lille lufthavn. Der stod et lille fly . Hvad vi dog ikke viste var at det her fly var vores og kun vores FLY. (RET VILDT) . Vi skulle simpelthen flyve til Zanzibar i et lille privat fly. Det er nok et af de vildeste øjeblikke i mit liv. Kæmpe shotout til vores fantastiske rejseguide JensSafari. Som havede arrangeret den her overraskelse for os.

Efter 1 times flyvetur . lande vi i Stone Town , Som er Zanzibar´s gyldne perle. Den gamle by i stone town , har ikke været berørt i over 200 år. Stone town er virkelig et Must see, denne smukke kyst og handels by, har en kæmpe historie. smukke bygninger , lokale butikker & markeder , hyggeligt natteliv og flere forbindelser ud til Zanzibar´s mange seværdigheder. I stone town kommer man helt tæt på den lokale befolkning og for et rigt indblik i by livet på Zanzibar.

En ting man bare må og skal opleve er Prison Island. Øen bliver kaldt prison island fordi den skulle bruge som et fængsel for slavehandlerne. (MEN DET BLEV ALDRIG BRUGT SOM ET FÆNGSEL). Øen er kendt for de store kæmpe skildpadder , som kommer fra seychellerne, og som turister kan fodre og tage billeder med. (DE STØRSTE SKILDPADDER VEJER OMKRING 200KG). Øen er også kendt for krid hvide strande og  koralrev.  (MAN KAN KOMME TIL PRISON ISLAND FRA STONE TOWN MED BÅD).

Jeg vil klart anbefale , at tage mindst 2 til 3 dage i Stone town , da der virkelig er meget og se, og selve byen bare er super hyggelig. Også er der et lækkert Natteliv man bare ikke må gå glip af.

Efter en god nattesøvn i Stone town . Bevægede vi os mod Vores første hotel i den sydlige del af Zanzibar. Vi havde valgt at dele det op, så vi havde 3 nætter på Twistedpalmslodge. Og de sidste 5 nætter i den Nordlige del af Zanzibar på SunshineHotel. Begge steder kan anbefales , da de er gode på hver deres måde. Dog vil jeg sige at SunshineHotel virkelig ramte vores hjerter, da alt bare var luksus fra top tå, og vi fik jo den vildeste service hele vejen igennem.

Fra Twistedpalm, kan man besøge den berømte restaurant TheRock. Denne fantastiske Restaurant ligger mindt ude på vandet . Ca 15 min i bil fra Den sydlige del af Zanzibar. Her bliver man simpelthen sejlet ud i både til selve spise stedet. (JEG KAN KLART ANBEFALE AT VÆRE DER VED SOLNEDGANG ) OG HUSK AT BESTILLE BORD I GOD TID.  Dette er en kæmpe oplevelse og klart et must do på Zanzibar.

Zanzibar har alt lige fra det vildeste Koralrev til at svømme med vilde delfiner.  Vi var simpelthen så heldig at få chancen for at komme ud på det dybe hav , og se vilde delfiner (Det kan anbefales at tage en Privat båd , da dette giver en langt støre oplevelse og der er bedre udsigt. Hvis bølgerne tillader det , kan man hoppe i vandet og svømme med delfinerne. Det er nok en af de aller største oplevelser i mit liv.  Når det er vilde delfiner er man selvfølgelig aldrig helt sikker på at se dem. Men i de fleste tilfælde er der ca 90% chance . Hvilket er utrolig stort. SÅ DET ER DET HELE VÆRD OG KOSTER CA 50 USD.

Den Nordlige del af Zanzibar , har klart nogle flottere strande end den sydlige del. dog er den Nordlige del også mere turisted iforhold til den sydlige del. Begge ting har sin charme. Vi var rigtig glade for at have delt turen op , så vi fik chancen for at slappe fuldstændig af, på en helt privat strand. Hvorefter vi kunne køre vidre til Sunshine hotel og nyde luksus i fulde drag, høre traditionel musik , og spise massere fisk , (SOM DE LAVER VANVITTIG GODT DERNEDE) .

En ting er sikkert på Zanzibar keder man sig aldrig . Der er rig mulighed få diverse udflugter , lange gå ture /løbe ture langs stranden . og bare nyde bølgerne og varmen . Det er en drøm , som man ville ønske man aldrig vågnede fra.

Eventyret på Zanzibar var det vildeste jeg har været på. Og jeg kan kun anbefale jer allesammen , at skrive Zanzibar på jeres Bucketlist. For hold nu op , det er ægte paradise. Tak for nu.

 

English Version!

 

Hi beauties

So I finally finished, with a post from Zanzibar.

As you meight been hearing, Zanzibar is a true dream.

After some great days in Tanzania, with huge Safari Experiences. Me and Caro drove to a small airport . There was a small plane. What we diden´t know was that this plane was our plane. (Pretty Cool). We where simply flying to Zanzibar in a small private plane. It’s probably one of the wildest moments in my life. Huge shotout to our amazing travel guide Jensafari Who had arranged this surprise for us.

After 1 hour flight. We landed in Stone town which is the golden gem of Zanzibar. The old town in stone town has not been affected for over 200 years. Stone town is really a must see, this beautiful coastal and trading city has a huge history. beautiful buildings, local shops & markets, cozy nightlife and more connections to Zanzibar’s many attractions. In stone town you get close to the local population and get a rich insight the city life of Zanzibar.

One thing you must experience is Prison Island. The island is called prison island because it had to be use as a prison for slave traders. (BUT IT WAS NEVER USED AS A FEATURE). The island is known for the huge giant turtles that come from the seychelles, and as a tourists can feed and take pictures. (THE LARGEST TURTLES WAIGHT 200KG). The island is also knowns for white beaches and coral reefs. (YOU CAN REACH PRISON ISLAND FROM STONE TOWN BY BOAT)
I would definitely recommend taking at least 2 to 3 days in Stone town, as there is really much to see, and the city itself is just super nice. Also there is a nice nightlife .That cant be missed.

After a good night’s sleep in Stone town. We moved towards our first hotel in southern part of zanzibar. We had chosen to split it up, so we had 3 nights at TwistedPalm.. And the last 5 nights in the northern part of Zanzibar at SunshineHotel Both places can be recommended as they are good in their own way. However, I would say that SunshineHotel really hit our hearts since everything was just luxury from top toe and we got the wildest service all the way through.
From Twisted Palm, you can visit the famous TheRock restaurant. This amazing restaurant is located on the water. About 15 min by car from southern part of zanzibar. Here you simply sail into both the eating place. (I MAY RECOMMEND TO BE THERE AT SUNSET) AND BOOK A TABEL IN GOOD TIME. This is a huge experience and clearly a must do in Zanzibar.
Zanzibar has everything from the wildest coral reef to swimming with wild dolphins. We were simply lucky to get the chance to get out to the deep sea and see wild dolphins (It is recommended to take a private boat as this gives a far-reaching experience and better views. If the waves allow, You can jump in the water and swim with the dolphins. It’s probably one of the greatest experiences in my life. Of course, wild dolphins are never completely sure to be seen. But in most cases there is about 90% chance. Which is incredibly big. SO IT IS THE TOTAL VALUE AND COST. CA 50 USD.

The northern part of Zanzibar, has clearer, more beautiful beaches than the southern part. however, the northern part is also more touristy compared to the southern part. Both things have their charm. We were really excited to share the trip so we got the chance to relax completely on a completely private beach. Afterwards did we drive to the Sunshine hotel and enjoy luxury, listen to traditional music and eat massive fish, (as they do very well over there)

One thing is probably on Zanzibar you never get bored. There is plenty opportunity for various excursions, long walks / walks along the beach. and just enjoy the waves and the heat. It’s a dream that you would never wish to wake up from.

The adventure on Zanzibar was the wildest thing I’ve been to. And I can only recommend you to write Zanzibar on your Bucketlist. To get up now, it’s true paradise. Thanks for now,

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

My Apartment Vlog.