Lebanon Vlog.

Get into the Real Lebanon .

Hej Sweeties .

Nu skal det simpelthen være! Jeg har så meget på hjertet jeg gerne vil dele med jer fra min tur til libanon. Og jeg vil rigtig gerne fortælle jer om hvorfor i lige netop skal besøge dette smukke land. ( Jeg har tidligere lavet et indlæg om libanon , men det er faktisk ikke meget jeg har fortalt, om mit andet hjemland).

Jer der læser med , og følger mig på Instagram ved sikkert allerede at libanon er mit andet hjemland. Og jeg plejer at rejse derned hver sommer. Og ellers bare så tit jeg kan.

Jeg bliver så ofte spurgt indtil Libanon , når jeg nævner jeg skal derned. Og jeg ved virkelig ikke hvor mange gange jeg har skulle forklare. NEJ DER ER IKKE KRIG I LIBANON . NEJ DET ER IKKE FARLIGT AT TAGE DERNED . ER DER IKKE BOMBER ? NEJ DER ER IKKE BOMBER . TØR DU GODT TAGE DERNED ? JAAAAAA DET ER NOK DET STED JEG ALLERMEST TØR TAGE NED !

Mange tror at Libanon er Muslimsk , men landet er faktisk delt op . Så der er ligeså mange kristne.

Libanon er et meget lille land, men det føles som et kæmpe land. Netop fordi landet er fyldt med smukke bjerge . ( Hvor man blandt andet kan stå på ski om vinteren).

Hvad skal man opleve i Libanon? Jeg giver her nogle links til de steder  man skal forbi på sit første besøg.

HISTORIE/NATUR:

Beirut Down Town  , Zaitunay bay , Qadisha Valley , Jeita Grotto , Faraya , Cedars , Rouche Rock. ,Byblos. , Jounieh , Tyre ,Baalbeck.

NATTELIVET :

skybar. , Level 26 , The Garden  ,01ne Beirut , Grand Factory.

Kinahandcrafted Bar , Odin_mzaar , Ahmclub ,Frozen Cherry.

SPISESTEDER:

Almandaloun , Bar Tartine  , sushitsunami , Crepaway , babel ,Em sherif ,T-marbouta .

STRANDE/RESORTER:
Edde sands ,LagunaBeach , OceanBlue  , Whitebeach , Pierre and Friends  , La siesta Beach Resort , Bonita Bay

 

Der er så få derude , der rent faktisk ved hvad dette land har at byde på. Og tror stadig at vi lever tilbage i tiden hvor der var borgerkrig . MEN nej velkommen til 2019 . Libanon er mere moderne end ever. Udover den smukke Natur , enestående bjerge , søde små landsbyer. Er libanon også beriget med et vildt natteliv , en spændende historie, smukke strande , storby og fashion.

For ikke at glemme Maden og vinen. Det libaniske køkken er fyldt med grønsager og er et af de mest kendte i verden.  Vinen i Libanon er ved at komme frem og det er muligt at booke private ture ud til vin smagning.

Det er billigt for en dansker at leve i libanon . Det er ca halv pris af et almindelig måltid her i danmark .

Valutaen er Libaniske penge . 4 danske kroner svare til 1000 kr af deres. så de køre i store beløb , men pengene er selvfølgelig mere værd. De bruger også dollers dernede.

Ang transport vil jeg anbefale man booker en privat chaffør , for sin ferie hvilket vil kostre ca 50/100 dollers pr dag . Hvis man rejser med et rejseselvskab er det meste som regl dækket ind.

Man kan godt få et chock af trafikken dernede i starten men man vender sig utrolig hurtig til det. Hvis du er en rutinered bilist kan man også vælge at leje en bil og selv udforske landet . Det koster ca 35 dollers pr dag .

Vælger man at flyve direkte til Beirut tager turen 4 timer. Og det er visum frit.

 

Libanon Er landet hvor man oplever en anderledes kultur. For et indblik i hvad ægte gæstfrihed er , når dame eller manden du har spurgt om vej , tilbyder dig kaffe og kage på under 2 minutter . Libanon er landet hvor ikke en dag er den samme . Det ene øjeblik befinder du dig i storbyen omgivet af alle de lækre mærkebutikker, og 30 minutter modsat retning befinder du dig midt i bjergene . på under 15 min kan du sidde med en drink på stranden om sommeren, eller hike i de smukke dale blandt træer og grøn natur .

Befolkingen er en gave i sig selv . fyldt med liv , de elsker at leve , elsker at klæde sig fint på , og gøre noget ud af sig selv . de er meget sociale og servicen er et kæmpe faktum for dem.

det er et land hvor du kan være sikker på du bliver budt velkommen med åbne arme. Libanon bliver kaldt mellemøstens perle, og såfrem jeg har været der flere gange end jeg kan tælle på en hånd , oplevet både sommer og vinter kan jeg roligt sige at dette land har noget helt særligt og navnet mellemøstens perle er ÆGTE .

Som jeg også nævnte i mine tidligere indslag om libanon , er der en del danske rejseselvskaber der køre rejser til libanon.

her i blandt: Viktorsfarmor. , kulturrejser , Kilroy .

Libanon er langt mere end hvad i høre hjemme i medierne . Se det med egne øjne , før det bliver dømt . For landet er en skønhed, som man først forstår når man har oplevet perlen . Tak for nu.

 

English Version!

Hi Sweeties.

Now it simply has to be! I have so much on my heart I would like to share with you from my trip to Lebanon. And I really want to tell you why you just have to visit this beautiful country. (I made a post about Lebanon in the past, but it’s not much I’ve said about my other homeland).

You guys that are reading and following me on Instagram probably already know that Lebanon is my second home. And I usually go there every summer. And just as often as I can.

I am often asked about Lebanon when I mention I am going there. And I really don’t know how many times I’ve had to explain. NO THERE IS NO WAR IN LIBANON. NO IT IS NOT DANGEROUS TO GO THERE . ARE THERE NOT BOMBS? NO THERE ARE NOT BOMBS. DO YOU DARE TO GO THERE? YES IT’S THE PLACE I DARE TO GO THE MOST!

Many people think that Lebanon is Muslim, but the country is actually divided. So there are just as many Christians.

Lebanon is a very small country, but it feels like a huge country. Because the country is full of beautiful mountains. (Where you can ski in winter, among other things).

What to do in Lebanon? I´m giving some links to the places to go on your first visit.

HISTORY / NATURE:

Beirut down town. Zaitunaybay , Qadisha Vally , JeitaGrotto , Faraya .

Cedars , Raouche Rock , Byblos  , Jounieh , Baalbek , Tyre.

 

NIGHTLIFE :

Skybar , Level 26 , The Garden , The one  , The Grand Factory , Kina handcrafted bar 

Odinmzaar , Ahm club , Frozen Cherry.

 

EATING PLACES :

Almandaloun , Bar- Tartine , Tsunami sushi , Crepaway , Babelrestaurant , Em Sherif , T-marbouta.

 

BEACHES:

Edde Sands , White Laguna , Ocean Blue , White beach , Pierre and friends , La siesta beach , Bonita Bay.

 

There are so few out there who actually know what this country has to offer. And still think that we are living back in the time when there was war. BUT no welcome for 2019. Lebanon is more modern than ever. Besides the beautiful Nature, unique mountains, cute little villages. Lebanon is also enriched with a wild nightlife, an exciting history, beautiful beaches, and the best fashion.

Not to forget the food and the wine. The Lebanese cuisine is packed with vegetables and is one of the best known , in the world. The wine in Lebanon is arriving and it is possible to book private tours for wine tasting.

It is cheap for a Danish person to live in Lebanon. It´s about half the price of a regular meal here in Denmark.

The currency is Lebanese money. 4 Danish kroner equals 100 kroner of theirs. so they run in large amounts, but the money is of course worth more. They also spend dollars down there.

For transportation, I would recommend booking a private driver for your vacation which will cost about 50/100 dollars per day. If you travel with a travel company, most things are usually covered.

You may get a shock from the traffic down there at first but you get used to it very quickly. If you are a good driver, you can also rent a car and explore the country yourself. It costs about $ 35 a day.

If you choose to fly directly to Beirut, the trip takes 4 hours. And it is visa free.

Lebanon Is the country where you experience a different culture. For an insight into what true hospitality is. When the lady or man you asked for directions offers you coffee and cake in under 2 minutes. Lebanon is the country where not a day is the same. One moment you are in the big city surrounded by all the dcool brand shops, and 30 minutes opposite direction you are in the middle of the mountains. in less than 15 min you can have a drink on the beach in summer. Or hike in the beautiful valleys among trees and green nature.

The population is a gift in itself. full of life, they love to live, love to dress nicely, and make something out of themselves. they are very social and service is a huge fact for them.

It is a country where you can be sure you are welcomed with open arms. Lebanon is called the perl of the Middle East, and I have been there more than I can count on a hand, experienced both summer and winter, I can safely say that this country has something very special and the name of the perl of the Middle East is REAL.

As I also mentioned in my previous posts about Lebanon, there are some Danish travel companies that run trips to Lebanon.

These include: Viktorfamor , Kulturejser , Kilroy.

 

Lebanon is far more than what you hear in the media. See it with your own eyes before being judged by media. For the country is a beauty, that is only understood when you have experienced the perl with real eyes. Thanks for now.

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Lebanon Vlog.