Browser Kategori

Everyday Life.

Everyday Life.

A Night with Shawn Mendes.

Hej Beauties.

Jeg blev simpelthen nød til at dele min oplevelse med jer fra i lørdag´s hvor jeg var inde i Royal Arena og se shawn Mendes optræde. Var der nogle af jer der var derinde ? og hvad syntes i om hans optræden?.

Jeg havde glædet mig lige siden vi købte billetterne til denne koncert, især fordi jeg altid rejser og arbejder meget , så nogle gange kan det godt være svært at finde plads til fritiden.

Alt ved denne aften, var bare fantastisk , shawn lavede det vildeste show , og alle havde en fest. selve scene showet var så gennemført . Og vi var så heldig at have fået pladser allerforrest på den 2 scene. Det gode var at scenen var delt op så han faktisk kom ud til hele salen. Imens jeg stod og sang med på alle hans hits , gik det også bare op for mig , hvor meget vi skal huske at sætte pris på hinanden og virkelig gøre de ting der gør os glad. Jeg kan personlig godt glemme de ting i en travl hverdag. Men jeg tror virkelig os jeg lidt fik et wakeup call, da shawn sagde følg dit hjerte her i livet og lad ingen stoppe dig i hvad der lige netop gør dig glad.

Jeg håber i har haft en fantastisk weekend. De bedste Knus fra mig. Tak for nu.

 

English Version!

Hi Beauties.

I simply had to share my experience with you from Saturday where I was in the Royal Arena in denmark, and see the famous Shawn Mendes perform. Were there any of you in there? and what did you think about his performance?

I really been looking so much forward to this day , since we bought the tickets for this concert, especially because I always travel and work a lot, so sometimes it can be difficult to find space for free time.

Everything about this evening was just amazing, shawn made the wildest show and everyone had a party. The scene itself was so complete. And we were lucky to have got seats first on the 2nd scene. The good thing was that the scene was split up so he actually came out to the whole hall. While I was singing along on all of his hits, I just realized how much we should remember to appreciate each other and really do the things that make us happy. I can personally forget those things in a busy day. But I really think I did get a wakeup call ,when shawn said follow your heart in life, and let no one stop you in what makes you happy.

I hope you guys had a great weekend. The best hugs from me. Thanks for now.

RELATEREDE INDLÆG

Everyday Life.

GOODBYE 2018. And Hallo 2019.

Tænkt engang. Endnu et år er fløjet afsted, og lige omlidt kan vi sige hej til 2019. Jeg håber i alle sammen har haft et helt igennem fantastisk 2018. Opnået nogle drømme og mål.

Mit 2018 har været noget af en rusjebane, der har været op og nedture. Men heldigvis mest Opture :).

Når jeg ser tilbage på 2018 , og på mig selv. Kan jeg se en kæmpe forskel fra 2017. Jeg er blevet en meget stærkere person både fysisk og personligt. Jeg har opnået nogle helt vilde ting i 2018.

blandt andet besøgt Tanzania , Zanzibar , Kroatien , Dublin , Schweiz , Nice , Monaco , Cannes . Haft nogle vilde samarbejder og fået en masse nye venner og veninder .

Fået et arbejde, hvor jeg rent faktisk slet ikke føler det er et arbejde, men en passion.

Alt det gode skygger virkelig de hårde tider her i 2018.

Jeg blev jo desværre indblandet i en bil ulykke , hvilket gjorde jeg måtte aflyse alt i 3 måneder. det var virkelig en smertefuld omgang. Men jeg er tilbage, og jeg er bare så glad for tiden.

Jeg vil bare have 2019 skal starte nu , ja lige nu. Jeg går med en masse hemligheder , store rejser i vente og ikke mindst store samarbejder, som jeg slet ikke kan vente med at dele med jer derude. Jeg har aldrig været så klar til at springe ind i 2019 som nu.

Jeg vil af hele mit hjerte ønske jer alle sammen et fantastisk nytår , pas på hinanden derude . Og dans igennem til den vildeste morgen ;).

 

vi ses i 2019 . Rigtig godt nytår fra mig til jer .

 

English Version!

 Another year has flown off, and its about time to say hello to 2019. I hope everyone had a truly fantastic 2018. Achieved some dreams and goals.
My 2018 has been some kind of a  speed train, that has been up and down. But Most Good times.
Looking back at 2018 and on myself.  I see a huge difference from 2017. I have become a much stronger person, both physically and personally. I have achieved some wild things in 2018.
I got to visit Tanzania, Zanzibar, Croatia, Dublin, Switzerland, Nice, Monaco, Cannes. Had some wild collaborations and got a lot of new friends.
Got a job where I actually ,do not feel it is a job, but a passion.
All the good shadows really are the hard times here in 2018.
Unfortunately, I was involved in a car accident, which I had to cancel my calander for 3 months. It was really a painful time. But I’m back, and I’m just so happy at the moment.
I just want 2019 to start now, right now. I have a lot of secrets, big journeys that are waiting, and  not least, great collaborations that I can’t wait to share with you out there. I have never been so ready to jump into 2019 as now.
I wanna wish you all a fantastic New Year, beware of each other out there. And dance through to the wildest morning;).

See you in 2019. From all my hear happy New Years.

RELATEREDE INDLÆG

Everyday Life.

1 Month. And I never had this amazing skin.

Hej Swetties.

Der er nu gået en hel måned , efter min behandlinger med Dermarolleren fra Ak nygart. Og min hud har aldrig været så fin som den er nu. Jeg er simpelthen så glad, og overlykkelig for hele resultatet. Alle jer der har læst mit tidligere indlæg angånede hvad dermarolleren præcis gør , har også kunne se før og efter billeder af mine behandlinger. Det har virkelig været en stor ændring for mig og min hud, og jeg kan kun anbefale at man gør et forsøg hvis man selv går derude og døjer med hud problemer. Jeg har faktisk været så heldig at jeg slet ikke har haft brug for at skulle til efter behandling, med eDermastamp. Min hud er simpelthen blevet så fin, og det kan jeg takke Dermarolleren for. Tag et kig forbi hjemmesiden , og se hvad netop din hud har brug for. Det gør virkelig underværker.

Tak for nu.

Betalt samarbejde/ Reklame Ak nygart.

RELATEREDE INDLÆG

Everyday Life.

Get the whole Story.

Hej Beauties.

Jeg tænkte det var på sin plads, at i selvfølgelig skulle have hele historien om hvad min status med livet er lige pt. Og hvad der er sket siden ulykken. ( For hold nu op alt lige fra arbejde til aflyste rejser, nyt job og hospital besøg. Så HER FOR I DET HELE.

Jeg har haft næsten 3 rigtig hårde måneder. Som mange af jer ved rejser jeg jo næsten hver måned . og hele tiden igang med nye udlanske samarbejder. Men jeg måtte simpelthen trække stikket ud, kort tid efter jeg kom hjem fra Kroatien i Juli , var jeg ude for en Bil ulykke, hvilket også resulteret i at jeg vågnede op med en hofte skade og ikke kunne gå i 1 , 5 måned . indtil i dag 3 måneder efter, går jeg stadig til kontrol på Hospitalet og genoptræning hos en privat træner.  Under hele det her forløb , blev jeg desværre nød til at lukke min kalender fuldstændig. Mine rejse til Dublin , Madrid , london og Sverige blev aflyst . og jeg var sygemeldt i 1, 5 måned pga daglige smerter 24/7 . Jeg ved slet ikke hvordan jeg skal forklare de smerter jeg havde, da jeg virkelig ikke tror man kan forstå det før man mærker det på egen krop ,( hvilket jeg aldrig ønsker sker for nogen 🙁 .

Jeg arbejde på dette tidspunkt hos Copenhagen beauty Club, hvor jeg havde været i 2 år. Jeg blev nødsaget til at sygemelde mig , i 1,5 måned da smerterne konstant blev ved , og jeg stadig gik til tjek på hospitalet. ( Under hele forløbet var jeg i kontakt med chefen ude ved cph beauty club . ) Hun valgte i sidste ende, ikke at ville samarbejde da jeg gang på gang skrev til hende. Og hun ville ingen timer give mig. Så jeg valgte i sidste ende at opsige min stilling , da jeg rent faktisk syntes det hele var til grin, og jeg ikke gad at spilde min dyrebare tid på sådan et sted , der aligevel ikke fortjener min arbejdskraft i sidste ende. ( Jeg vil ikke gå i detaljer om stedet , men jeg vil ihvertifal ikke anbefale at man besøger det ,eller søger om job der. Da det hele i mine øjne er en stor fake verden.

Men nok om det , jeg er mere Glad end nogensinde lige nu , jeg har fået et nyt job, jeg hopper og danser rundt , og er tilbage ved mine fulde 5 igen.

Jeg er klar til at tage pay back time for mine tabte rejser, og har en masse i vente til jer derude , som jeg virkelig glæder mig til at dele med jer. Jeg kan ikke vente med at komme op i luften igen og ud på eventyr .

I næste uge rejser jeg til Dublin på en Road trip . Husk at følge med inde på Min instasnap stephanie khayat, der vil jeg update så meget som overhovedet muligt 😉 .

Jeg har mange flere rejser/ samarbejder på vej , som jeg glæder mig til at dele med jer, så hold enedelig øje. Jeg er tilbage, efter nogle hårde måneder. Jeg går stadig til kontrol , men jeg har det godt og er så glad for min nye tilværelse. I sidste ende er vi kun mennesker og uheld rammer os. Vi kan kun komme stærker tilbage 😉

Tak fordi i læser med.

 

English Version!

Hi beauties

I thought it was about time , that you guys should have the, whole story of what my status with life is reight now,. And what has happened since the accident. ( Everything from work, to cancled travelling , to new job, and how i fell. )

I’ve had almost 3 really hard months. As many of you know, I almost travel every month. and constantly engaging in new foreign collaborations. But I simply had to plug the plug off shortly after I got home from Croatia in July, I was out for a car accident, which also caused me to wake up with a hip injury and could not go for 1, 5 months. Until today, 3 months after, I’m still going to check on the hospital and rehabilitation at a private trainer. Throughout this process, I unfortunately had to close my calendar completely. My trip to Dublin, Madrid, London and Sweden was canceled. and I was sick for 1, 5 months due to daily pain 24/7. I do not know how to explain the pain I had, since I really don´t think you can understand it before you feel it on your own body, (which I never want that anyone should fell :(.

I worked at this time at the Copenhagen Beauty Club, where I had been for 2 years. I had to enroll for 1.5 months when the pain was constantly on, and I still went to check out at the hospital. (During the whole course I was in contact with the boss at the cph beauty club.) In the end, she chose not to cooperate when I wrote to her again, and again. And she wouden´t give me any hours. So I chose to terminate my position at last because, I actually thought it was all a big joke, and I diden´t want to  use my precious time, in such a place, that still dosen´t deserve my work in the end. (I do not want to go into details about the place, but I would not recommend visiting it ,or looking for a job there. Because it’s all in my eyes a big fake world.

But Anyway. I’m more happy than ever, right now, I’ve got a new job, I’m jumping and dancing around and I’m back at my full 5 again.

I’m ready to take the pay back houres, for my lost travels and have a lot to wait for you out there, which I really look forward to sharing with you guys. I can´t wait to get back to the air again ,and out on adventure.

Next week I will travel to Dublin on a Road Trip. Remember to follow my Instasnap ,stephanie khayat, I will update as much as possible ;).

I have many more traveling / collaborating on my way, which I look forward to sharing with you guys, so keep an eye on it. I’m back after some hard months. I’m still going to check, but I’m fine and so happy about my new life ;). I´m still living by the motto what dosen´t kill you make you stronger. In the end we all have some hard times. But those are the times where we get back stronger.

Thank you for reading along.

RELATEREDE INDLÆG

RELATEREDE INDLÆG

Everyday Life.

Døjer du med Hudproblmer? LÆS LÆS LÆS !

FØR BEHANDLINGEN MED DERMAROLLEREN!

EFTER BARE 1 UGE MED DERMAROLLEREN.

Hej Girls.

Jeg er begyndt at teste den populære Dermaroller som jeg har skaffet fra Ak Nygart.

Dermarolleren er den originale der kommer fra Tyskland, og det er en multifunktionel behandling der bl.a. opbygger huden, gør den mere jævn, og robust. Afhængigt af hvor dybt i huden man vil arbejde og hvilket problem man vil arbejde på, kan man få forskellige længder af nåle, så man også fx kan modarbejde akne ar, store pore, linjer/rynker, strækmærker og pigmentpletter.

Ved hjælp af rullens små nåle går den ind og prikker i huden, og starter herefter en hudfornyelse. Nålene på den originale dermaroller er lavet af kirurgisk stål og er meget fine og det vil sige at man kan lave en meget kontrolleret og præcis ”skade” på huden, for at fremprovokere ny og fin hud. Jeg valgte derfor den fra Nygart.

, fordi mange kopier på markedet er af ringe kvalitet og kan risikere at lave større skade end gavn, fordi nålene ikke er lige så spidse, så de ridser huden i stedet.

Afhængigt af huden tykkelse og det problem man vil arbejde på, anvendes forskellige længder af nålene. Jeg er selv startet ud med hjemmekittet, hvor det stort set er umuligt at skade huden, fordi nålene kun prikker i det øverste lag i huden og det gør desuden heller ikke ondt. Har man dybere ar, kræver det længere nåle, og der er man så nød til at komme ind hos en klinik og få foretaget den professionelle behandling, enten med medicinsk dermaroller eller eDermastamp (hvor man ligger med noget bedøvelse først og så enten får rullet huden med dybere nåle, eller en maskine der stempler op og ned som gør det samme, bare dybere. Der er skal bare have en forundersøgelse først, så man sammen med sin behandler kan finde frem til det ønskede resultat.

Jeg er selv startet med hjemmekittet for at opbygge min hud og forberede den til min professionelle behandling inde hos Nygart og om en måned skal jeg have foretaget en eller 2 eDermastamp behandlinger derinde for at komme til bund i mine gamle ar der ligge lidt dybere.

Jeg har personligt, siden jeg var 13 år døjet rigtig meget med akne og virkelig sårbar hud. Der skal ikke meget til før jeg slår helt ud. Jeg har gennem hele min ungdom prøvet alle mulige forskellige cremer fra Apoteket, men intet har rigtig kunne hjælpe mig. For ca. et år siden kom jeg til hudlæge, hvor jeg langt om længe fik en behandling, der rent faktisk gik ind og gjorde en kæmpe forskel, men jeg døjer desværre stadig den dag i dag, med hudproblemer, er jeg bare det mindste stresset, eller bruger jeg den forkerte creme, kan min hud slå fuldstændig ud. Jeg havde læst lidt om dermarolleren, men viste ikke hvad den præcis havde af effekt, indtil nu. Jeg har nu brugt den i 1 uge, og har virkelig aldrig følt mig så godt tilpas. Jeg kan på bare 1 uge allerede mærke at min hud bliver mere robust og arne er finere. Jeg er altid typen der er meget skeptisk med hvad jeg bruger i mit ansigt, og det er alt lige fra diverse cremer, til maskiner da min hud netop er så sart. Men jeg må ærligt sige at jeg er positiv overrasket over hvor stor en virkning den rent faktisk har på huden. Jeg har vedhæftet både før og efter billeder i indlægget her og ligger mere op løbene gennem mit forløb. Hvis du er interesseret i at vide mere hvad det dermaroller og eDermastamp går ud på, kan man enten ringe ind til Nygart eller selv booke en tid til forundersøgelse først, det er gratis og der får man virkelig svar på alle sine spørgsmål og lagt en plan sammen med en behandler.

Jeg glæder mig til at fortælle jer meget mere i løbet af ugen, om mine fremskrids. Og i for selvfølgelig også en lille video.

Dette indlæg er sponsored & betalt af Ak Nygart.

RELATEREDE INDLÆG

Everyday Life.

Car Acident and living on Medicin 24/7.

Hi Swetties.

Jeg sad faktisk klar til at poste mit indlæg fra Kroatien. Lige indtil det gik op for mig at jeg simpelthen havde brug for at dele hele weekenden´s hændelse. Jer der føler med på snappet , insta og Facebook har nok set mit opslag ang, den skræmmende bil ulykke vi var ude for i fredags.

Jeg har døjet med muskel og led smerter en hel uge i min hofte og lige omkring benet. Men det blev først rigtig slemt efter ulykken.

Det der skulle være en Bror og søster dag , endte desværre meget kort. Momse kommer kørende lige udforand på villa Vejen, ( Som vi alle ved må man kun køre 50 km).

Der kommer en sort modkørende bil imod os med 110 i timen, imens de laver diveres 8 tal cirkler ( DE HAR 100% VÆRET PÅVIRKET).

På et tidspunkt snitter bilen vores bil , og momse når lige på et split sekund at få drejet rettet ind til siden hvor to metal stolper står. Bilen ryger direkte ind i stolperne og leonardo når lige at få et skub. mens momse og jeg begge slår vores knæ .

Bilen er total smadret , den modkørende bil langt væk , og vi kan knap røre os . Jeg for klemt mig ud af døren, som kun kan åbne halvt i højre side. momse kommer ud fra føre sædet,og leo bliver hjulpet ud bagfra. Vi kommer væk fra bilen da benzinen løber ud, og diverse mennesker i området for taget os væk og beroliger os alle 3.

Jeg tænker tilbage på de her 2 dage efter ulykken , at hvis der ikke var blevet drejet i det split sekund , tør jeg slet ikke tænkte på , hvad der ville have  været sket.

Livet er en rusjebane . Op og ned ture. Men vi skal være så evigt taknelige for det. Jeg kan nogle gange blive helt sur på mig selv, når jeg tænker over de wake up call der skal til før vi forstår hvor heldige vi faktisk er , at være her på jorden. En engel har holdt hånden over os . Og jeg vil forevigt være taknemlig for at jeg slap med chokket og et ben jeg ikke kan gå på lige pt . ( JA JEG ER PÅ MEGET SMERTE STILLENDE OG HÅBER MEST AF ALT PÅ AT DAGENE BARE FLYVER AFSTED SÅ JEG KAN KOMME TILBAGE TIL MIN HVERDAG IGEN) . vi er alle Okay.

Et hvert køretøj, er ikke et Legetøj , og jeg kommer aldrig til at forstå at folk vil sætte andres liv på spil . Men må kamara tage dem en dag.

de bedste knus fra mig. Tak for nu.

 

English Version!

Hi Swetties.

I was actually about to post my update from Croatia. Just until it seemed to me that I simply needed to share this weekend with you guys. You guys who are follwing me on snapchat, insta and Facebook have probably seen my message, about the scary car accident. We had this Friday.

I’ve been suffering from pain for a whole week, in my hip and just around the knee. But it got very bad after the accident.

What should have been a brother and sister day ended unfortunately very short. Grandmum where driving straight on to the villa road, (as we all know, you can only drivd 50 km).

A black car arrives against us at 110 an hour while they are diverting 8 numbers of circles (THEY HAVE BEEN 100% AFFECTED).

At one point, the car cuts our car. Grandmum  gets the car into the side , where two metal stolps stands. The car smokes directly into the stolps, and leonardo  gets a push. while me and grandmum hit or knee and front.

The car is totally smashed, the opposite, car far away and we can barely touch us. Leonardo climbed out of the backdoor. I got out of the reight door ,which can only open halfway. And grandmum on the front door. We get off the car when the gasoline runs out, and vdifferent people in the area have taken us away and reassured us.

I’m thinking back here 2 days after the accident, that if grandmum had not rotated in that split second, I really dont wanna think what could have happent.

Life is a rush. Ups and downs. But we must be so blessed for it. Sometimes I may be completely angry with myself when I think about the wake up call , that I needs before we understand how lucky we actually, are here on earth. An angel has hold his hand over us. And I´m so grateful , that we only got the shock and a hurting leg. I (WE ARE TAKING A LOT OF MEDICIN, AND HOPING IT WILL BE OVER SOON). we are all okay

Anything who can drive,  is not a toy and I will never understand that people will put others’ lives into risk. But must camara take them one day.

the best hugs from me. Thanks for now.

RELATEREDE INDLÆG